1A First Alternative

Zarafa Client configureren - Outlook 2010

Deze handleiding is bestemd voor gebruikers van de 1A-server. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u een Microsoft Outlook profiel maakt voor gebruik met de Zarafa client.

Benodigdheden

Voor deze handleiding heeft u nodig:

 • De naam of het IP-adres van uw 1A-server
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Een computer met Microsoft Windows
 • Microsoft Outlook 2010 geïnstalleerd
 • Zarafa Windows Client geïnstalleerd

Stappen

1
Email-profielen bekijken (1)
 • Ga naar ConfiguratieschermE-mail
  Let op: start Outlook nog niet.
Email-profielen bekijken (1)
2
Email-profielen bekijken (2)
 • Klik op Profielen weergeven
  Dit scherm wordt alleen getoond als er al een Email-profiel aanwezig is
Email-profielen bekijken (2)
3
Profiel aanmaken
 • Klik op Toevoegen...
 • Vul een profielnaam in (bv. uw eigen naam)
 • Klik op OK
Profiel aanmaken
4
Account toevoegen (1)
 • Kies Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren
 • Klik op Volgende
Account toevoegen (1)
5
Account toevoegen (2)
 • Kies Overige
 • Selecteer Zarafa Server
 • Klik op Volgende
  Let op: Als u niet kunt kiezen voor "Zarafa Server", is de Zarafa Windows Client nog niet geïnstalleerd.
Account toevoegen (2)
6
Zarafa instellingen - Algemeen
 • Vul bij Server de naam of het IP-adres van uw 1A-server in
 • Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in
 • Vink Encryptie inschakelen (HTTPS) aan
 • Het veld Poort wijzigt in 237
Zarafa instellingen - Algemeen
7
Zarafa instellingen - Verbinding
 • Ga naar tabblad Verbinding
 • Vink Gebruik compressie uit
Zarafa instellingen - Verbinding
8
E-mailaccount toevoegen
 • Klik op OK
E-mailaccount toevoegen
9
Configuratie voltooien
 • Klik op Voltooien
Configuratie voltooien

Probleemoplossing

1
Zarafa het hoofdaccount maken
 • Zarafa moet als standaardaccount ingesteld zijn. Als er meerdere accounts in dit profiel aanwezig zijn, klik op "Zarafa Server" en dan op Als standaard instellen
  Let op: Deze stap is nodig als de profiel-wizard gestart is door Outlook te openen, in plaats van via het configuratiescherm.
  Let op: Meerdere accounts kunnen problemen opleveren. Dit wordt daarom ook afgeraden.
 • Start Outlook
Zarafa het hoofdaccount maken