1A First Alternative

Zarafa Client configureren - Outlook 2013

Deze handleiding is bestemd voor gebruikers van de 1A-server. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u een adressenlijst kunt importeren in Microsoft Outlook.

Benodigdheden

Voor deze handleiding heeft u nodig:

 • De naam of het IP-adres van uw 1A-server
 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Een computer met Microsoft Windows
 • Microsoft Outlook 2013 geïnstalleerd
 • Zarafa Windows Client geïnstalleerd

Stappen

1
Profiel instellen
 • Ga naar ConfiguratieschermE-mail
  Let op: start Outlook nog niet.
 • Klik op Profielen weergeven
 • Klik op Toevoegen...
 • Vul een profielnaam in (bijvoorbeeld uw eigen naam)
 • Klik op OK
 • Kies "Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren"
 • Klik op Volgende
Profiel instellen
2
Nieuw account toevoegen
 • Kies Overige
 • Selecteer Zarafa Server
 • Klik op Volgende
  Let op: Als u niet kunt kiezen voor "Zarafa Server", is de Zarafa Windows Client nog niet geïnstalleerd.
Nieuw account toevoegen
3
Zarafa instellingen - Algemeen
 • Vul bij Server de naam of het IP-adres van uw 1A-server in
 • Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in
 • Vink Encryptie inschakelen (HTTPS) aan
 • Het veld Poort wijzigt in 237
Zarafa instellingen - Algemeen
4
Zarafa instellingen - Verbinding
 • Ga naar tabblad Verbinding
 • Vink Gebruik compressie uit
Zarafa instellingen - Verbinding
5
E-mailaccount toevoegen
 • Klik op OK
E-mailaccount toevoegen
6
Configuratie voltooien
 • Klik op Voltooien
  U kunt de melding over het ophalen van de app uit de catalogus negeren
Configuratie voltooien
7
Zarafa het hoofdaccount maken
 • Zarafa moet als standaardaccount ingesteld zijn.
  Als er meerdere accounts in dit profiel aanwezig zijn, klik op "Zarafa Server" en dan op Als standaard instellen
  Let op: Koppelen van meerdere accounts in één Outlook-profiel kan problemen opleveren. Dit wordt daarom afgeraden.
 • Start Outlook
Zarafa het hoofdaccount maken