1A First Alternative

Het Windows-profiel van een gebruiker vernieuwen - Windows 7

Microsoft is op 14 januari 2020 gestopt met de beveiligigingsondersteuning voor Windows 7. Dit betekent dat PC's met Windows 7 niet meer veilig te gebruiken zijn.

Neem contact op met uw 1A-partner om een recenter besturingssysteem of een nieuwe PC te verkrijgen.
Deze handleiding is voor oudere systemen en/of software en wordt niet langer onderhouden.

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u uw serverprofiel kunt vernieuwen. Dit kunt u doen als uw profiel te groot geworden is of corrupt geraakt is.

Benodigdheden

Voor deze handleiding heeft u nodig:

 • Een computer verbonden met uw 1A-server
 • De inloggegevens van de desbetreffende gebruiker
 • De inloggegevens van de lokale administrator
 • De naam of het IP-adres van uw server

Stappen

1
Voorbereiding
 • Herstart de computer
 • Log in als de lokale administrator
2
Verplaats het lokaal opgeslagen profiel
 • Open 'Windows Explorer'
 • Ga naar 'C:\Gebruikers\'
 • Maak een map aan met de naam 'Old'
 • Verplaats de map met het profiel van de desbetreffende gebruiker naar 'Old'
 • Als deze bestaat, verplaats ook de map 'Temp' naar 'Old'
 • Als er meerdere mappen van deze gebruiker bestaan, bijvoorbeeld Gebruiker-PC2, verplaats deze dan ook naar 'Old'
Verplaats het lokaal opgeslagen profiel
3
Verwijder het profiel uit de Windows profiellijst
 • Open de Register-editor "regedt32"
 • In de 'Register-editor', ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\
 • Zoek de onderliggende map waarin het profiel van de gebruiker genoemd staat. Deze is te herkennen aan de inhoud van veld ProfileImagePath (zie de afbeelding hiernaast)
 • Verwijder deze map, inclusief de inhoud daarvan. Verwijder geen andere mappen!
 • Sluit de Register-editor
Verwijder het profiel uit de Windows profiellijst
4
Verplaats het netwerkprofiel
 • Open 'Windows Explorer'
 • Vul de naam of het IP-adres van uw server in, vooraf gegaan door twee backslashes. Bijvoorbeeld: \\servernaam of \\bedrijfsnaam
 • Vul daarachter nog een backslash en de naam van de gebruiker in. Bijvoorbeeld: \\servernaam\gebruikersnaam
 • Druk op 'Enter' op uw toetsenbord
 • Log in op de server als de desbetreffende gebruiker
 • Kies 'Organiseren' → 'Map- en Zoekopties'
 • In tab 'Weergave', Selecteer "Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven"
 • Hernoem de map '.profileNT.V2' naar 'OLDprofileNT.V2'
Verplaats het netwerkprofiel
5
Stel het nieuwe profiel in
 • Log uit als lokale administrator
 • Log in als de desbetreffende gebruiker. Deze krijgt nu een geheel schoon profiel.
 • Herstart de computer
6
Zet de bestanden terug
 • Log in als de lokale administrator
 • Ga naar 'C:\Gebruikers\'
 • Open de map 'Old\gebruikersnaam' en 'gebruikersnaam' elk in een apart venster
 • Kopiëer gegevens terug van 'OLD\gebruikersnaam' naar 'gebruikersnaam'. Hiernaast staat een overzicht van wat wel en niet te kopiëren.
Zet de bestanden terug
7
Maak het Outlook-profiel opnieuw aan
 • Log uit als lokale administrator
 • Log in als de desbetreffende gebruiker
 • Ga naar 'C:\Gebruikers\gebruikersnaam\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\'
 • Zoek naar een bestand eindigend op '.NK2'
 • Noteer de naam van dit bestand zonder de '.NK2' uitgang. Dit is de naam van het Outlook-profiel.
 • Start Outlook
 • Maak het profiel aan met de genoteerde naam

Probleemoplossing

1
In deze handleiding zijn niet alle softwarepakketten meegenomen. Veelgebruikte softwarepakketten waarvan ook gegevens overgezet of aangepast moeten worden zijn onder andere:
 • Mozilla Software (o.a. Firefox en Thunderbird)
 • Apple Software (o.a. iTunes)
 • Microsoft Software (Excel, Word, Outlook Express)
 • Bankprogramma's
2
Gebruiker krijgt steeds een tijdelijk profiel
 • Wanneer de gebruiker telkens een tijdelijk profiel krijgt, kan het zijn dat het oude profiel niet is verwijderd uit de ProfileList in het register (zie stap 3)