1A First Alternative

Informatie over deze handleidingen

De 1A-manuals zijn verdeeld in drie niveaus: gebruikers, domeinbeheerders en 1A-beheerders. Deze niveaus grijpen terug op de verschillende soorten 'rechten' die een gebruiker van het computernetwerk kan hebben.
In deze handleiding wordt uiteengezet wat de verschillen tussen deze soorten rechten zijn.

Waarom
Op grotere computernetwerken hebben niet alle gebruikers evenveel rechten om bewerkingen met het systeem uit te voeren. Dit heeft verschillende redenen: ter bescherming van stukken data, die misschien niet voor iedereen toegankelijk zijn. Maar ook ter bescherming van het systeem: grote hoeveelheden data zouden makkelijk per ongeluk gewist kunnen worden en virussen zouden zich snel verspreiden.

Deze set handleidingen is bedoeld voor mensen met verschillende niveaus aan schrijfrechten. Het kan dus zijn dat u voor bepaalde bewerkingen bij iemand anders, bijvoorbeeld uw systeembeheerder, terecht moet. Het niveau van de handleiding staat in elke handleiding afzonderlijk vermeld.

Stappen

1
Handleidingen voor gebruikers
  • Gebruiker: dit is het laagste niveau in deze set handleidingen. Dit niveau betreft bewerkingen die iedereen uit kan voeren. Voor deze handleidingen is geen bijzondere kennis nodig en kunt u uitvoeren met uw gewone gebruikersnaam en login.
2
Handleidingen voor domeinbeheerders
  • Lokale administrator: Hiervoor moet u ook rechten om wijzigingen aan de computer aan te brengen hebben. In de meeste organisaties zijn deze rechten uit veiligheidsoverwegingen beperkt. Mocht dat het geval zijn dan zult u contact op moeten nemen met uw systeembeheerder om de bewerking uit te voeren.
  • Domein administrator: een gebruiker die in de groep "Domain Admins" zit. Deze gebruiker heeft in de meeste gevallen overal in het domein rechten.
3
Handleidingen voor 1A-beheerders
  • 1A-beheerder: dit is het hoogste niveau in deze handleidingen. De bewerkingen op dit niveau hebben betrekking op het hele netwerk en hiervoor is dus enige kennis van het netwerk vereist. Voor deze bewerkingen moet u kunnen inloggen op de 1A-manager en zult u waarschijnlijk contact met uw systeembeheerder op moeten nemen.