1A First Alternative

Kopano Outlook Extensie configureren - Outlook 2013

Deze handleiding is bestemd voor gebruikers van de 1A-server.
In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u een Microsoft Outlook profiel maakt voor gebruik met de Kopano Outlook Extensie.

Benodigdheden

Voor deze handleiding heeft u nodig:

 • Uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • Het maildomein van uw bedrijf
 • Een computer met Microsoft Windows
 • Microsoft Outlook 2013 geïnstalleerd
 • De Kopano Outlook Extensie geïnstalleerd

Gebruik

1
Gedeelde mappen en agenda's
2
Afwezigheid

Stappen

1
E-mailprofielen bekijken (1)
 • Ga naar ConfiguratieschermGebruikersaccountsMail
  Let op: start Outlook nog niet.
E-mailprofielen bekijken (1)
2
E-mailprofielen bekijken (2)
 • Klik op Profielen weergeven
  Dit scherm wordt alleen getoond als er al een e-mailprofiel aanwezig is
E-mailprofielen bekijken (2)
3
Profiel aanmaken
 • Klik op Toevoegen...
 • Vul een profielnaam in (bv. uw eigen naam)
 • Klik op OK
Profiel aanmaken
4
Account toevoegen (1)
 • Kies Email account
 • Bij Your Name, vul uw gebruikersnaam in
 • Bij Email Address, vul uw e-mailadres in. Meestal is dit "uw gebruikersnaam" @ "het maildomein van uw bedrijf"
 • Bij Password en Retype Password, vul uw wachtwoord in
 • Klik op Volgende
  Let op: Als het e-mailadres automatisch ingevuld is, zullen de velden voor Password verborgen zijn en is veld Your Name grijs.
  Wanneer u uw e-mailadres invult in veld Email Address kunt u de andere velden ook invullen.
Account toevoegen (1)
5
Account toevoegen (2)
 • Outlook zal proberen de configuratiegegevens op te halen.
  Outlook doet dit op basis van de gebruikersnaam die in het e-mailadres voor @ staat en het maildomein er achter.
  Let op: Als automatisch detecteren niet goed gaat, kunt u proberen het account handmatig in te stellen.
  Zie hoofdstuk "Probleemoplossing" onderaan deze pagina.
Account toevoegen (2)
6
Account toevoegen (3)
 • Als u een waarschuwing krijgt over het certificaat, klik Yes
Account toevoegen (3)
7
Account toevoegen (4)
 • Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in
 • Klik op OK
Account toevoegen (4)
8
Account toevoegen (5)
 • Klik op Voltooien
 • Het Outlook-profiel is nu aangemaakt
Account toevoegen (5)
9
Configuratie voltooien
 • Start Outlook
 • Installeer de Kopano Outlook Extensie
 • Outlook zal de extensie laden bij de volgende keer starten
 • Sluit Outlook en start Outlook opnieuw
Configuratie voltooien
10
Configuratie voltooid
 • In Outlook zullen de Kopano Folders en tab Kopano zichtbaar zijn
 • De configuratie van Outlook is hiermee afgerond
 • Via tabblad Kopano kunnen gedeelde mappen en agenda's gekoppeld worden en kan afwezigheid ingesteld worden.
Configuratie voltooid

Probleemoplossing

1
Account handmatig instellen (1)
 • Als automatisch detecteren niet lukt
  Extra benodigd:
  Het Serveradres of het IP-adres van uw 1A-server
 • Selecteer Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren
 • Klik op Volgende
Account handmatig instellen (1)
2
Account handmatig instellen (2)
 • Selecteer ActiveSync
 • Klik op Volgende
Account handmatig instellen (2)
3
Account handmatig instellen (3)
 • Bij Your Name, vul uw gebruikersnaam in
 • Bij Email Address, vul uw e-mailadres in
 • Bij Mail server, vul het Serveradres van uw 1A-server in
 • Bij User Name, vul uw gebruikersnaam in
 • Bij Password en Retype Password, vul uw wachtwoord in
 • Klik op Volgende
Account handmatig instellen (3)
4
Account handmatig instellen (4)
 • De verbinding zal nu tot stand worden gebracht met de handmatig ingevoerde instellingen
 • Ga terug naar stap 6: Account toevoegen (3)